UP

Det finns nu en manual för barntillämpningen av UP, och den kommer att publiceras under våren 2016 (på engelska). Barntillämpningen heter Emotional Detectives och Jill Ehrenreich-May som har tagit fram manualen har vänligt nog låtit oss ta del av en ...

Några har frågat efter artikeln i Beteendeterapeuten där vi berättade om ett besök hos Barlows forskarteam vid CARD i Boston. Här är artikeln för dem som är intresserade!  

Det kommer allt fler studier på Unified Protocol och andra transdiagnostiska KBT metoder. Många efterfrågar en aktuell översikt över evidensläget och Erik Nilsson har sammanställt en översikt med korta kommentarer till varje studie som du kan ladda ner här.  Generellt sett ...