Unified Protocol

Några har frågat efter artikeln i Beteendeterapeuten där vi berättade om ett besök hos Barlows forskarteam vid CARD i Boston. Här är artikeln för dem som är intresserade!  

Det kommer allt fler studier på Unified Protocol och andra transdiagnostiska KBT metoder. Många efterfrågar en aktuell översikt över evidensläget och Erik Nilsson har sammanställt en översikt med korta kommentarer till varje studie som du kan ladda ner här.  Generellt sett ...