Transdiagnostisk KBT

Det kommer allt fler studier på Unified Protocol och andra transdiagnostiska KBT metoder. Många efterfrågar en aktuell översikt över evidensläget och Erik Nilsson har sammanställt en översikt med korta kommentarer till varje studie som du kan ladda ner här.  Generellt sett ...