Om UP

Unified Protocol är en känslofokuserad psykologisk behandling som syftar till att behandla de underliggande processer som ger upphov till alla ångest- och depressionsdiagnoser. UP förenar de centrala verksamma behandlingsprinciperna i evidensbaserad KBT i en integrerad behandlingsmanual. Syftet med UP är att göra det enklare för psykologer och verksamheter att erbjuda fler patienter tillgång till evidensbaserad psykologisk behandling.

Fördelarna med en evidensbaserad metod som syftar till att behandla flera samtidiga diagnoser är bl a:

• Bättre behandlingsresultat för majoriteten av alla patienter: dem som samtidigt fyller diagnoskriterierna för flera diagnoser.

• Enklare för behandlare att kompetent behärska en gemensam evidensbaserad behandlingsmanual än ett stort antal manualer riktade mot specifika diagnoser.

• Enklare att fylla en gruppbehandling som samtidigt behandlar flera diagnoser.

UP finns som individuell- och gruppbehandling för vuxna, ungdomar (UP-Y), och barn (UP-C), och ett allt större antal psykologer och verksamheter tillämpar UP inom dessa olika områden i Sverige idag.

By