UP för barn: Emotional Detectives

Det finns nu en manual för barntillämpningen av UP, och den kommer att publiceras under våren 2016 (på engelska). Barntillämpningen heter Emotional Detectives och Jill Ehrenreich-May som har tagit fram manualen har vänligt nog låtit oss ta del av en förhandsversion för att komma med synpunkter. För dem som är intresserade har jag skrivit en längre artikel om Emotional Detectives som kommer publiceras i nästa nummer av Sokraten – men ni kan ta del av den redan nu genom att ladda ner den här.

You may also like

0 comments