Metoder

Det finns nu en manual för barntillämpningen av UP, och den kommer att publiceras under våren 2016 (på engelska). Barntillämpningen heter Emotional Detectives och Jill Ehrenreich-May som har tagit fram manualen har vänligt nog låtit oss ta del av en förhandsversion för att komma med synpunkter. För dem som är intresserade har jag skrivit en längre artikel om Emotional Detectives som kommer publiceras i nästa nummer av Sokraten – men ni kan ta del av den redan nu genom att ladda ner den här.

Många prövar UP som gruppbehandling, både inom primärvård och psykiatri. Vi har tidigare fått tillstånd av Barlows team att lägga upp deras manual för UP i gruppformat – om du inte redan har den kan du ladda ner den här. Nu har det kommit ytterligare en färsk studie om UP som gruppbehandling från Barlows team.

Det är fortfarande en pilotstudie men den ger flera fallexempel och fördjupande diskussioner om hur UP bäst kan genomföras. Studien rekommenderas varmt för er som prövar UP som gruppbehandling och går att läsa här. UP har också testats i gruppformat för barn och ungdomar, och vi har precis fått det sista utkastet till den bok om Unified Protocol för barn och ungdomar som beräknas komma ut vid årsskiftet. Gruppformatet för barn och ungdomar har namnet ”Emotion Detectives”. Det ser lite annorlunda ut och inkluderar också parallella föräldainterventioner. Vi kommer inom kort recensera gruppmanualen för barn och ungdomar, men tills dess rekommenderar vi studien på UP i gruppformat för barn som du kan ladda ner här.