Forskning

James Boswell gav en utmärkt överblick över grundforskningen bakom känlsofokuserad transdiagnostisk KBT och UP på Forum Verksam Psykologi 2014. Ni som missade det kan se honom här. 

Det kommer allt fler studier på Unified Protocol och andra transdiagnostiska KBT metoder. Många efterfrågar en aktuell översikt över evidensläget och Erik Nilsson har sammanställt en översikt med korta kommentarer till varje studie som du kan ladda ner här

Generellt sett klarar UP sig bra i de studier som gjorts, med likvärdiga eller bättre resultat än de bäst beforskade diagnosspecifika KBT behandlingarna för ångest och depression. Flera RCT studier där UP jämförs med en aktiv kontrollgrupp som får diagnosspecifik KBT behandling är nu också klara. Studierna har inte publicerats än men resultaten pekar i samma riktning som de tidigare publicerade studierna: samma eller bättre resultat än de diagnosspecifika behandlingarna (James Boswell, muntlig kommunikation 2015). Det finns dock inte många publicerade studier på UP som gruppbehandling än.

Hämta översikten över evidensläget för UP som PDF här.

Många prövar UP som gruppbehandling, både inom primärvård och psykiatri. Vi har tidigare fått tillstånd av Barlows team att lägga upp deras manual för UP i gruppformat – om du inte redan har den kan du ladda ner den här. Nu har det kommit ytterligare en färsk studie om UP som gruppbehandling från Barlows team.

Det är fortfarande en pilotstudie men den ger flera fallexempel och fördjupande diskussioner om hur UP bäst kan genomföras. Studien rekommenderas varmt för er som prövar UP som gruppbehandling och går att läsa här. UP har också testats i gruppformat för barn och ungdomar, och vi har precis fått det sista utkastet till den bok om Unified Protocol för barn och ungdomar som beräknas komma ut vid årsskiftet. Gruppformatet för barn och ungdomar har namnet ”Emotion Detectives”. Det ser lite annorlunda ut och inkluderar också parallella föräldainterventioner. Vi kommer inom kort recensera gruppmanualen för barn och ungdomar, men tills dess rekommenderar vi studien på UP i gruppformat för barn som du kan ladda ner här.