All posts by "Mats Jacobson"

Profilbild på Mats Jacobson
Mats är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och certifierad handledare i Unified Protocol, en transdiagnostisk, känslofokuserad KBT metod som integrerar centrala arbetsmetoder från alla de tre vågorna av KBT. Mats är också medlem 
i MINT nätverket för handledare och utbildare i MI, Motiverande samtal.

James Boswell gav en utmärkt överblick över grundforskningen bakom känlsofokuserad transdiagnostisk KBT och UP på Forum Verksam Psykologi 2014. Ni som missade det kan se honom här. 

Det finns nu en manual för barntillämpningen av UP, och den kommer att publiceras under våren 2016 (på engelska). Barntillämpningen heter Emotional Detectives och Jill Ehrenreich-May som har tagit fram ...

Några har frågat efter artikeln i Beteendeterapeuten där vi berättade om ett besök hos Barlows forskarteam vid CARD i Boston. Här är artikeln för dem som är intresserade!  

Här är de mätinstrument jag rutinmässigt använder varje UP session: ODSIS, OASIS och SRS. Det blir totalt 14 frågor med stor klinisk relevans. Du kan ladda ner ODSIS här. Du ...

Det kommer allt fler studier på Unified Protocol och andra transdiagnostiska KBT metoder. Många efterfrågar en aktuell översikt över evidensläget och Erik Nilsson har sammanställt en översikt med korta kommentarer ...

Många prövar UP som gruppbehandling, både inom primärvård och psykiatri. Vi har tidigare fått tillstånd av Barlows team att lägga upp deras manual för UP i gruppformat – om du inte ...