James Boswell gav en utmärkt överblick över grundforskningen bakom känlsofokuserad transdiagnostisk KBT och UP på Forum Verksam Psykologi 2014. Ni som missade det kan se honom här. 

Det finns nu en manual för barntillämpningen av UP, och den kommer att publiceras under våren 2016 (på engelska). Barntillämpningen heter ...

Några har frågat efter artikeln i Beteendeterapeuten där vi berättade om ett besök hos Barlows forskarteam vid CARD i Boston. Här ...

Här är de mätinstrument jag rutinmässigt använder varje UP session: ODSIS, OASIS och SRS. Det blir totalt 14 frågor med stor ...

Det kommer allt fler studier på Unified Protocol och andra transdiagnostiska KBT metoder. Många efterfrågar en aktuell översikt över evidensläget och ...

Många prövar UP som gruppbehandling, både inom primärvård och psykiatri. Vi har tidigare fått tillstånd av Barlows team att lägga upp ...
Load More ...